Bardzo zła jakość powietrza w myślenicach

W Myślenicach odnotowano największą liczbę dni z przekroczeniem norm w badaniach jakości powietrza w ramach akcji akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim.
⚠️Od 8 do 19 grudnia w Myślenicach tylko przez jeden dzień stężenia pyłu PM10 były w normie.
⚠️17 grudnia stężenie dobowe wynosiło aż 120 µg /m3 (norma 50)
⚠️Najwyższe godzinne stężenie w Myślenicach wyniosło 323µg/m3
⚠️Średnia dla całych pomiarów w Myślenicach wyniosła: 76µg/m3
Prawdopodobnie mamy kilka tysięcy kopciuchów do wymiany a w ciągu ostatnich 3 lat gminie udało się wymienić tylko 270 kotłów.
182 szt w 2018
63 szt w 2019
25 szt w 2020
Na wymianę bezklasowego kotła zostało niewiele czasu. Należy to zrobić do końca 2022 roku❗️
ℹ️ Chcesz wymienić swój stary piec lub ocieplić dom? Świetnie!
Skontaktuj się z ekodoradcą, aby uzyskać informacje o wymianie źródła ciepła, termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii.
✅Myślenice
Wojciech Blak, Dariusz Zborowski
tel: 693 832 221, 12 639 23 38
wojciech.blak@myslenice.pl, dariusz.zborowski@myslenice.pl