PAS przygotował bardzo dobry program dla czystego powietrza w Polsce

Rekomendowane działania dotyczą:

NISKIEJ EMISJI:
– Nadzór nad urządzeniami grzewczymi
– Kontrola – wsparcie dla gmin w tworzeniu straży gminnych
– Reforma programów finansowych wspierających termomodernizację i wymianę kotłów
– Kominki i kozy – wprowadzenie wymogów emisyjnych dla nowych urządzeń
– Jakości węgla i pelletu drzewnego
TRANSPORTU:
– Zmiana przepisów dotyczących Stref Czystego Transportu
– Ograniczenie importu używanych samochodów
o wysokiej emisji zanieczyszczeń:
zmiana zasad w podatku akcyzowym
– Koniec z wycinką filtrów DPF
– Odbudowa transportu publicznego w regionach
PRZEMYSŁU:
– Skuteczny monitoring emisji
– Zwiększenie kar za nadmierne lub niezgłoszone emisje
– Społeczności lokalne muszą zyskać skuteczne prawo do współdecydowania o działalności przemysłowej na ich terenie
– Zapewnienie skutecznej kontroli nad małymi przedsiębiorstwami

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią (link na końcu artykułu).

Antysmogowy program Polskiego Alarmu Smogowego

Polska to nadal niechlubny lider europejskich rankingów zanieczyszczenia powietrza. Polski Alarm Smogowy przedstawił dziś rekomendacje działań dla rządu i parlamentu, prowadzących do poprawy jakości powietrza. Rekomendacje dotyczą trzech obszarów: ogrzewania mieszkań, transportu i przemysłu.