5 najbardziej prawdopodobnych zagrożeń w ciągu najbliższych 10 lat

1️⃣ ekstremalne zjawiska pogodowe (m.in. powodzie, susze);
2️⃣ niepowodzenie w łagodzeniu oraz dostosowywaniu się do zmian klimatycznych;
3️⃣ poważne klęski żywiołowe (np. trzęsienia ziemi, tsunami, -erupcje wulkanów, burze geomagnetyczne)
4️⃣ poważna utrata różnorodności biologicznej i załamanie się ekosystemów;
5️⃣ szkody w środowisku spowodowane przez człowieka (m.in. związane z zanieczyszczeniem środowiska)

Link do artykułu:

Eksperci wskazali największe zagrożenia nowej dekady. Po raz pierwszy dominują problemy środowiskowe i klimat

Najnowsza edycja raportu “Global Risks Report” tradycyjnie ukazuje to, jak światowi eksperci zajmujący się ryzykiem widzą najbliższą dekadę. Po raz pierwszy czołówkę zestawienia, opartego na wskazaniach 750 specjalistów i decydentów, zdominowały kwestie związane ze stanem środowiska i klimatu. Co najistotniejsze, znalazły się one na czołowych pozycjach zarówno na liście zagrożeń najbardziej oddziałujących na świat, jak i w rankingu zagrożeń najbardziej prawdopodobnych w najbliższych 10 latach.