MIEJSCE NA LOGO NASZEJ GMINY

Dzięki tej akcji chcielibyśmy w kilku wpisach pokazać że można niewielkim nakładem kosztów, wykorzystując dostępne materiały prowadzić działania edukacyjne i informacyjne związane z zanieczyszczeniem powierza. W ten sposób chcielibyśmy zainspirować urzędników do walki ze SMOGiem na rożnych frontach.

1️⃣ Edukacja dzieci w szkołach – dzisiaj początek roku szkolnego więc zachęcamy do skorzystania z materiałów dostępnych na http://smog.edu.pl/. Znajdują się tam gotowe scenariusze, karty pracy, zabawy i zadania interaktywne do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi. Można je zarekomendować dyrektorom w szkołach. Załączamy również projekt okładki zeszytu i plakatu który gminy mogą pobrać ze strony https://powietrze.malopolska.pl/ i niewielkim kosztem wydrukować dla podległych placówek.

2️⃣ Współpraca z Kościołem – Kościół coraz mocniej angażuje się w ochronę środowiska nawołując do ekologicznego nawrócenia. Papież Franciszek w niedzielę napisał list do wiernych, z okazji “Światowego dnia modlitw o ochronę stworzenia”. W zeszłym roku z okazji liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, przypadającego 4 października w wielu Kościołach czytano list biskupów o ekologi https://episkopat.pl/biskupi-w-liscie-o-ekologii-godnosc-c…/.
Zachęcamy Gminy do wykorzystania święta św Franciszka w tym roku do edukacji i informacji. Księża w czasie kazania mogą uświadamiać mieszkańców o szkodliwym wpływie zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, podkreślając, że zatruwanie naszej atmosfery jest uznawane za grzech. Gminy mogą dostarczyć ulotki z informacjami na temat możliwości wymiana kotłów ,ocieplenia budynku, instalacji odnawialnych źródeł energii. Doświadczenia z innych Powiatów pokazują że takie akcje mają bardzo dobry skutek. Załączamy gotowe ulotki które gminy mogą pobrać ze strony https://powietrze.malopolska.pl/, wydrukować i poprosić księży o rozdanie po mszy.

3️⃣ Wykorzystanie urzędowej korespondencji z mieszkańcami –
zachęcamy Gminy do wykorzystania urzędowej korespondencji z mieszkańcami (np. informacji podatkowej) jako taniego sposobu informowania i edukowania mieszkańców. Pismo urzędowe zwiększy wagę przekazywanej informacji a załączenie ulotki nie będą generować kosztów dystrybucji. 

4️⃣ Wysyłanie powiadomień SMS – Gminy mając dostęp do numerów telefonu mieszkańców mogą w łatwy i szybki sposób powiadamiać ich o złej jakości powietrza za pomocą systemu informowania SMS. Zachęcamy do wysyłaniu powiadomień o zanieczyszczeniu powietrza zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia. https://smoglab.pl/minister-zdrowia-zaleca-nizsze-poziomy-…/

5️⃣ Informacja o jakości powietrza w szkołach – tego typu informacja prezentowana w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych: przedszkolach, szkołach, świetlicach itp jest bardzo ważna. Powinna być podana w sposób czytelny dla dzieci np: poprzez kolory lub emotikony, które wyrażać będą aktualny stan jakości powietrza. Taka informacja powinna być
na bieżąco aktualizowana, a kolory karteczek zmieniane zgodnie z aktualnymi wynikami pomiarów.

6️⃣ Inwentaryzacja źródeł ciepła – to istotny element walki ze smogiem, ponieważ pokazuje skalę problemu z jaką mamy do czynienia, Gminy mogą zyskać wiedzę ile źródeł ciepła jest jeszcze do wymiany oraz które domostwa należy kontrolować. Dobrym przykładem jako wzór jest Gmina Miejska Kraków która zleciła przeprowadzenie inwentaryzacji firmie zewnętrznej a jej wyniki można zobaczyć na mapie: https://msip.um.krakow.pl/kompozycje/…

7️⃣ Edukacja w przestrzeni publicznej – zachęcamy do konsekwentnego umieszczania materiałów edukacyjnych dla mieszkańców (plakaty, ulotki, broszury..) na miejskich tablicach informacyjnych, urzędach gminy i placówkach edukacyjnych.

8️⃣ Przestrzeganie zakazu uprawiania aktywności fizycznej przez dzieci na zewnątrz w przypadku wysokich stężeń zanieczyszczeń – szczególnie dotyczy to spacerów przedszkolaków, lekcji wychowania fizycznego lub innych aktywności najmłodszych na „świeżym” powietrzu.

9️⃣ Informowanie podczas sportowych imprez masowych – jest to dobry sposobów na pokazanie, jak smog wpływa na zdrowie. Organizator powinien zawsze ostrzegać w przypadku wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza a po przekroczeniu poziomu alarmowego odwoływać imprezę.
🔟 Informacje na stronie internetowej i social media gminnych – jest najprostszym i zupełnie bez kosztowym sposobem przekazania informacji o aktualnej jakości powietrza. Komunikaty ostrzegające o złej jakości powietrza i zagrożeniach dla zdrowia pojawiające się na stronach gminy potwierdzają powagę problemu i świadczą o tym, że gmina „nie zamiata problemu pod dywan”. Żródło: Polski Alarm Smogowy

Załączamy gotowe ulotki które gminy mogą pobrać ze strony https://powietrze.malopolska.pl/, wydrukować i wysłać do mieszkańców razem z urzędową korespondencją.